INISIATIP - Vereniging Inisiatip, Zwedenburg 366, 2591 BP Den Haag


Ook zin in een gezellig & boeiend jaar bij Inisiatip?

Hier ziet u de eerstvolgende activiteiten van Inisiatip. Meer details vindt u onder "Activiteiten" of hieronder. Noteert u alvast zaterdag 10 juni 2017 in uw agenda. Dan viert onze vereniging haar 40-jarig bestaan en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan! Meer details over dit 8ste lustrumfeest kunt u binnenkort hier vinden.
 
Datum
Activiteit
 19 februari
 19 maart
 

Smartphone & tablet presentatie
De lezing door Hap Be en Johannes Sim op 16 november 2014 werd drukbezocht. Hieronder vindt u in pdf-formaat de presentatie-slides van beide heren. Die van Johannes zijn verdeeld over 4 aparte documenten, omdat het anders teveel zou worden om in 1 keer te downloaden. Handig als naslagwerkje.De eerste Korendag was een groot succes en de tweede ook!
Niet alleen muzikaal, maar ook qua sfeer en gezelligheid. Er werd gelachen, genoten en gezongen door 6 koren. We telden in totaal ca. 150 aanwezigen.


Een goed geregeld afscheid
De lezing door Andre Tee over wat er komt kijken qua geregel en gedoe bij het overlijden van iemand, was drukbezocht. De samenvatting van zijn presentatie is op papier gezet en als informatiepakket te koop voor 5 euro. De 4 belangrijkste hoofdstukken kunt u hier ook downloaden.
 
 
 
 
 
 
 
 

Inisiatipkoor in het Haagse Stadhuis
Tijdens het Maanfestival ter gelegenheid van 100 jaar Chinezen in Nederland, trad ons Inisiatipkoor op in het stadhuis van Den Haag, ook wel bekend als het IJspaleis vanwege zijn witte kleur. Of het nou kwam door de akoestiek van het atrium of door de inzet van het koor: het klonk schitterend!
  
 
Welkom bij Inisiatip!
Wie voor het eerst onze vergaderingen bezoekt kan makkelijk de indruk krijgen dat het gaat om een Chinese vereniging. Meer dan drie kwart van de leden zijn peranakan-Chinezen, dat wil zeggen: nazaten van immigranten uit Zuid-China die zich in de loop van meer dan 5 eeuwen in Nederlands-Indië hebben gevestigd. Hun kinderen en kleinkinderen deden een mengcultuur ontstaan die hen onderscheidde van meer recente immigranten met een veel nauwere band met het land van herkomst. Na de souvereiniteitsoverdracht en vooral na politieke verwikkelingen in de jaren zestig vertrokken velen naar Nederland.
Toch is Inisiatip een vereniging zoals vele andere, die open staat voor iedereen zonder onderscheid naar rang, stand of afkomst. Over het doel staat in de statuten het volgende (artikel 2): "De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van sport-. ontspannings-, culturele en sociale activiteiten in de ruimste zin" en "Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren, organiseren, en coördineren van allerlei activiteiten en andere wettige middelen die tot dit doel bevorderlijk kunnen zijn".
 
In de ledenlijst treft men naast Chinese ook Javaanse, Nederlandse, Surinaamse, Irakese en Antilliaanse namen aan. Een overzicht van onze geschiedenis 
maakt veel duidelijk en verklaart mede hoe het ledenbestand is ontstaan.