top of page

Hoe het ooit begon

In het begin van de jaren '70 verzamelde de familie Siem Tjing Djien om zich heen een grote groep familieleden, vrienden en kennissen om tennis te spelen.

Collega’s van de heer Siem, die bij het Internationaal Octrooibureau werkte, gingen meedoen. Ook vrienden van de kinderen traden toe en al gauw werd er niet alleen tennis maar ook badminton gespeeld, aanvankelijk in Wassenaar, later in Mariahoeve. Vanaf het begin was er dus sprake van een zeer heterogene groep met onder meer Nederlandse, Duitse, Belgische en Oostenrijkse leden.

Ook de aard en de omvang van de activiteiten breidde zich zeer uit. Piano- en vioolspel, zang, volksdansen, bridge, uit eten, het ging er allemaal bij horen. Soirees bij de verschillende families thuis bleken toch moeilijk te organiseren, een avond in de aula van het Wassenaars lyceum werd een groot succes. Men voelde de behoefte om de kring nog uit te breiden en te structureren. Mevrouw Siem en mevrouw Sie Khwan Djioe hadden al de naam Inisiatip bedacht en na een sportochtend in Mariahoeve wordt een bestuur gevormd. De oprichting van de vereniging met statuten (1982) is dan een feit.

Inisiatip is nog steeds (eigenlijk: steeds meer) een internationaal gezelschap met een belangrijke bindende factor: alle leden of hun partners hebben belangstelling voor en zijn bekend met Indië en/of Indonesië. Zeer actief binnen de vereniging zijn het koor en de bridgeclub. Nieuwere activiteiten zijn een Mahjongclub en een tafeltennis-initiatief. Regelmatig hebben we in november een Muziekdag georganiseerd (geïnitieerd door wijlen Emma Thio), deelgenomen aan een Korendag, een viering van Chinees nieuwjaar met bal en drakendans gedaan, alsmede gezamenlijke uitstappen en reizen.


Met dank aan de heer S. Widjojoatmodjo voor gegevens over onze beginperiode.

bottom of page