top of page

Welzijnscommissie zoekt vrijwilligers

Inisiatip heeft een Welzijnscommissie, die onder begeleiding van Antoon Verlaan in april 2008 met haar werk is begonnen. De primaire doelstelling was en is: Inisiatip-leden die om verscheidene oorzaken geïsoleerd dreigen te raken uit het isolement te halen en waar mogelijk weer aan de Inisiatip-activiteiten te laten deelnemen.


Om onze doelstelling te realiseren hebben we op dit ogenblik meer vrijwilligers nodig. Leden in de regio Den Haag e.o. in het bezit van een auto die bij Inisiatip-evenementen (lezingen, muziekdagen, feesten) ingezet willen worden om leden die verstoken zijn van transport-mogelijkheden op te halen en naar huis te brengen, tegen een kleine vergoeding.


Meldt u als vrijwilliger aan via info@inisiatip.nl - alle hulp is welkom!

bottom of page