top of page

Stichting Inisiatip Charitatief Fonds (SICF)

Temidden van de diversiteit van zeer grote, middelgrote en kleinere liefdadigheids-instellingen is daar onze kleine Stichting Inisiatip Charitatief Fonds. Een fonds opgericht door het bestuur van de vereniging Inisiatip en in 1993 omgezet in een stichting.

De Stichting Inisiatip Charitatief Fonds (SICF) stelt zich tot doel: het verstrekken van financiële steun aan instellingen die de zorg op zich hebben genomen van wezen, bejaarden, invaliden en andere hulp-behoevenden, alsook voor ontwikkeling van en onderwijs aan jeugdigen in Indonesië en eventueel ook andere landen.


SICF is maar een klein fonds maar kan door gerichte bijdragen mensen net over een drempel helpen. Om goed te kunnen helpen en steeds meer te kunnen bijdragen in de leniging van nood, hebben wij uw hulp erg hard nodig. Wordt donateur en geeft ruimhartig aan SICF met de zekerheid, dat alle geschonken euro's ook terecht zullen komen bij de mensen voor wie die bedoeld zijn.

Het bankrekeningnummer (IBAN) is:

NL24INGB0006259871 t.n.v. penningmeester SICF - Den Haag

RSIN / fiscaalnummer: 8020.17.848

E-mailadres: sicf@inisiatip.nl


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De hoofdlijn van het beleid is het project Kentengschool in Semarang subsidiëren, opdat de 35 leerlingen aldaar de mogelijkheid hebben om hun middelbare schoolopleiding af te ronden. Daarnaast wil de stichting eraan bijdragen dat jongeren leren in hun eigen onderhoud te voorzien door met behulp van naaimachines onder andere kleding te maken. De stichting onderhoudt contact met het hoofd van de Kentengschool over de voortgang van het project.

De stichting verkrijgt haar inkomsten van donateurs. De stichting werft niet actief.

Het vermogen van de stichting staat op een rekening. Het vermogen is niet belegd. Het vermogen wordt alleen besteed aan projecten die in de lijn liggen van de doelstelling van de stichting.


Beloningsbeleid:

Het bestuur van SICF ontvangt geen beloning voor zijn inzet.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Financieel verslag 2014

Toelichting bij financieel verslag 2014

In 2014 is 7.000 euro aan subsidie overgemaakt aan de Kentengschool in Semarang. Dit bedrag is bestemd voor de schooljaren 2014 en 2015. De inkomsten aan donaties is afgenomen. Daarnaast lopen ook de rente-inkomsten terug. Duidelijk is dat het vermogen van het SICF gestaag afneemt.

Financieel verslag 2015

Toelichting bij financieel verslag 2015

In 2015 heeft het SICF weinig kosten gemaakt. Er zijn alleen kosten voor het betalingsverkeer ten laste gekomen van het SICF.

Het bedrag aan donaties is afgenomen ten opzichte van 2014.

Vanwege de lage kosten in 2014 is het vermogen van het SICF enigszins toegenomen. Het project Kentengschool is nog niet klaar en in 2016 wordt weer een aanvraag voor subsidie verwacht.


Financieel verslag 2016

 

Financieel verslag 2017

 

Financieel verslag 2018

 

Financieel verslag 2019

 

Financieel verslag 2020

 

 

 

bottom of page